Algemene Voorwaarden voor Deelname aan RANOX Webinars

Door deel te nemen aan een webinar georganiseerd door RANOX, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

  1. Gebruik van E-mailadressen: RANOX zal de verstrekte e-mailadressen gebruiken voor nazorgdoeleinden, zoals het versturen van aanvullende informatie, enquĂȘtes of andere relevante communicatie met betrekking tot het webinar.
  2. Contact opnemen met Deelnemers: RANOX behoudt zich het recht voor om contact op te nemen met deelnemers aan het webinar op basis van het thema van het webinar. Dit kan inhouden dat RANOX informatie verstrekt over gerelateerde diensten, evenementen of updates die relevant worden geacht voor de deelnemers.
  3. Privacy: RANOX zal de verstrekte persoonlijke informatie van deelnemers behandelen in overeenstemming met het privacybeleid van het bedrijf. De verstrekte gegevens zullen niet worden verkocht of gedeeld met derden, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of vereist door de wet.
  4. Webinarinhoud: De inhoud van het webinar, inclusief presentaties, discussies en eventuele andere materialen die worden verstrekt, zijn eigendom van RANOX en zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik door de deelnemers. Het is niet toegestaan om de inhoud te reproduceren, distribueren of op enige andere wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RANOX.
  5. Aansprakelijkheid: RANOX aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, verlies of ongemak veroorzaakt door deelname aan het webinar, tenzij deze rechtstreeks te wijten is aan nalatigheid van RANOX.

Door deel te nemen aan het webinar verklaart u dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.