Bijzonder project: aanleg van ‘restaurant’ voor de das

8 juni 2022

Dit artikel is geschreven door: Frank van Irsel, Van Helvoirt Groenprojecten

In Nederland gaan steeds meer dassenleefgebieden verloren. Dit zorgt er ook voor dat de biodiversiteit achteruitgaat. Daarom zijn er compensatiegebieden in het leven geroepen. Begin 2022 ging RANOX-partner Van Helvoirt Groenprojecten van start met de aanleg van een compensatiegebied in Milheeze: een waar voedselparadijs voor de lokale dassenpopulatie.  

De das en zijn verblijfplaats worden tegenwoordig beschermd met de Wet natuurbescherming (Wnb). Verdwijnt er door een ruimtelijke ingreep leefgebied van de das? Dan is hiervoor een ontheffing van de provincie nodig. Vervolgens moet het verloren leefgebied op een andere plek in de regio gecompenseerd worden.

De mens: natuurlijke vijand

Door allerlei redenen nam de dassenpopulatie in de 20e eeuw sterk af. De belangrijkste reden: de mens, die het dier onder andere als een lastig, schadelijk roofdier zag. Door scherpere wetgeving en de tomeloze inzet van een heleboel natuurliefhebbers (zoals de Stichting Das & Boom) is de populatie langzaam weer gestegen naar 6.000 dieren. Toch is de mens nog steeds de grootste ‘natuurlijke vijand’ van de das. Zo sterft elk jaar 20% van de volledige dassenpopulatie op de Nederlandse wegen.

Driegangendiner voor de das

In Milheeze worden delfstoffen gewonnen. Hierbij is foerageergebied van de lokale dassenpopulatie verloren gegaan. Ter compensatie van het verlies worden rondom de delfstoffenwinning compensatiegebieden aangelegd en beheerd door RANOX Natuuraannemer. Projectleider Frank van Irsel: “Met de start van de aanleg van een compensatiegebied in Milheeze willen we de populatie van de das hier weer vergroten. Om de das te lokken naar zijn nieuwe leefgebied is er een voortreffelijk driegangendiner samengesteld. Er zijn rijke, korte graslandvegetaties ingezaaid om het bodemleven te verrijken met regenwormen. Aangeplante fruitbomen zorgen voor het (rottend) fruit waar de das dol op is. Een grote poel in het plangebied zorgt er tot slot voor dat de dassen na al het eten lekker kunnen drinken. Het geheel is aangeplant met struweel en bos. Dit creëert beschutting en mooie lijnvormige elementen zodat de dassen het ‘restaurant’ op een veilige wijze kunnen bereiken.”

Het restaurant is… geopend

De aanleg van het compensatiegebied is in mei 2022 afgerond. Van Irsel: “Nu het ‘restaurant’ officieel is geopend zal, naast de aanleg van het plangebied, het terrein de komende drie jaar ook door ons worden beheerd. Monitoring als onderdeel van het beheer geeft inzicht in het feit of de dassen het compensatiegebied daadwerkelijk weten te vinden en biedt de mogelijkheid om tijdig bij te sturen. Naar verwachting zal het niet lang meer duren voordat de das zijn nieuwe thuis vindt!”

Lees het originele artikel via: https://www.vanhelvoirtgroenprojecten.nl/nieuws/aanleg-van-een-dassenleefgebied-in-milheeze