Ecologische transformatie van buitenruimte woonzorgcentrum in Ede

31 mei 2021

De buitenruimte van woonzorgcentrum St. Barbara in Ede heeft een prachtige transformatie ondergaan. In opdracht van Woonzorg Nederland heeft de Koninklijke Ginkel Groep (RANOX-partner) onlangs de ecologische inrichting verzorgd. Deze nieuwe inrichting verhoogt de natuurwaarde én de bewoners beleven zo optimaal de vier seizoenen in hun eigen vertrouwde omgeving.

Voor de buitenruimte is een plan gemaakt om de flora en fauna te stimuleren met elementen die passen in de omgeving. Zo is een deel van het terrein ingezaaid met een inheems zadenmengsel. Dit mengsel geeft de biodiversiteit een impuls.

Duurzame en stabiele kruidenvegetatie

Projectleider Bram van Schaffelaar vertelt: “Voor de keuze van het mengsel keken we naar de bodem, de omgeving en de aanwezige flora en fauna. We sluiten zoveel mogelijk aan op bestaande ecologische structuren. Dit stimuleert de mogelijke bronpopulaties optimaal. Het zadenmengsel bestaat voornamelijk uit overblijvende soorten, aangevuld met een- en tweejarige soorten. We gaan hiermee voor een duurzame en stabiele kruidenvegetatie.”

Door de vegetatie jaarlijks te maaien in het najaar wordt het habitattype van kruidenrijk grasland in stand gehouden. Zo:

  • wordt overtollig organisch materiaal en eventuele boomopslag afgevoerd. Hierdoor blijft de vegetatie open en blijft de voedingswaarde van de bodem stabiel.
  • krijgen de meermaals bloeiende planten de gelegenheid hun energie volledig terug te trekken in de wortels. Deze energie gebruiken ze om weer te bloeien in het volgende groeiseizoen.
  • blijft de kruidenrijkdom van de vegetatie bewaard (door te maaien bij temperaturen lager dan 10°C). De kans op vergrassing is hierdoor ook kleiner: gras groeit niet bij deze temperaturen.

Fijne plek voor verschillende diersoorten

Het buitenterrein van woonzorgcentrum St. Barbara is nu ook een nog fijnere plek voor verschillende diersoorten. Koninklijke Ginkel Groep heeft de volgende elementen geplaatst:

  • Insectenhotel: op een zonnige en luwe plek op het terrein vind je nu een insectenhotel voor solitaire bijen en andere kleine insecten. Ideaal om in te schuilen of om een nest te maken.
  • Vleermuiskasten: onder meer de gewone en de ruige dwergvleermuis, en de gewone grootoorvleermuis kunnen hier hun verblijfplaats vinden.
  • Vogelnestkasten: huismussen, roodborstjes en winterkoninkjes kunnen nu kiezen uit verschillende broedmogelijkheden op het terrein.
  • Takkenril in een houtwal: deze ril biedt kleine zoogdieren (zoals egels) een goede rustplaats. In de houtwal hangt nu ook een bosuilenkast.