Insectenmonitoring

23 april 2024

Insectenmonitoring

 

Het verlies van biodiversiteit is een bekend probleem, waarbij de sterke achteruitgang van insecten een belangrijke rol speelt. Tegelijkertijd vormen insecten een cruciaal onderdeel van het ecosysteem. Insecten zijn belangrijk voor bestuiving van planten, het opruimen van organisch afval, het voorkomen van insectenplagen en daarnaast zijn insecten de basis van de voedselketen van bijvoorbeeld vogels, (vleer)muizen en vissen.

Geregeld nemen we in Nederland maatregelen om de insectenrijkdom en biodiversiteit te vergroten. Bijvoorbeeld het inzaaien van kruidenrijk grasmengsels, het aanleggen van een groen dak, aanpassingen aan het maaibeheer, het inrichten van nieuwe natuur en het vergroenen van wijken en bedrijventerreinen. Dit alles om insecten en daarmee de biodiversiteit te helpen.

Maar hoe weet je of maatregelen succesvol zijn? Monitoring kan vragen beantwoorden zoals:

  • Profiteren bijen en vlinders van het nieuwe maaibeheer?
  • Hoe ontwikkelt de insectenrijkdom zich in een ingezaaide bloemenweide?
  • Welke insecten maken gebruik van een groen dak?
  • Komen er meer libellen voor in natuurinclusieve oevers?

Monitoring geeft inzicht in de ontwikkeling van de insectenstand. Indien nodig kan daarmee worden bijgestuurd in het beheer.

ATKB/RANOX natuuraannemer biedt diverse monitoringdiensten voor verschillende insectensoorten, waaronder bijvoorbeeld bijen, vlinders, libellen, sprinkhanen, zweefvliegen. Samen streven we naar een sterke en gezondere leefomgeving voor mens en natuur. Ontdek hoe onze monitoringdiensten kunnen helpen bij het realiseren van uw ecologische doelen. Stel uw vragen aan een van onze experts.