Marterrillen bieden wezel en andere marterachtigen bescherming

10 april 2020

In Tiel hebben we een aantal marterrillen aangelegd. Op de bouwlocatie waren wezels gezien, een beschermde soort onder de Wet natuurbescherming. Als mitigerende maatregel is daarom een aantal takkenrillen aangelegd.

Mitigerende maatregel

De marterrillen zijn een maatregel die voortkomt uit een herstelplan, opgesteld door ATKB, om op een projectlocatie het leefgebied van wezels in stand te houden. Op deze locatie wordt een grote loods gebouwd, maar op de nieuwbouwlocatie is een beschermde soort gezien, namelijk de wezel. Voor aanvang van de bouw moest eerst een nieuw leefgebied voor de wezels veiliggesteld worden.

 

Leefgebied voor de wezels

Om het gebied aantrekkelijk te houden voor de wezels zijn een aantal maatregelen getroffen die opgesteld waren in het herstelplan van ATKB. In de bestaande groenstrook zijn 8 verblijfplaatsen neergezet. Daarnaast moest er ook voldoende beschutting zijn in de groenstrook. Deze is aangelegd in de vorm van takkenrillen. Takkenrillen zijn gestapelde takken waartussen allerlei diersoorten, en in het bijzonder kleine marterachtigen, kunnen leven.

Takkenrillen op maat

De takkenrillen zijn aangelegd met takken die elders op de projectlocatie vrij kwamen. Als ‘natuurlijke staanders’ is de bestaande beplanting in de groenstrook gebruikt. Zo hebben we optimaal gebruik kunnen maken van wat op het terrein aanwezig was aan grondstoffen en mogelijkheden. In totaal is er 350 meter takkenril aangelegd. Deze is expres een beetje grillig gelaten voor een zo natuurlijk mogelijke uitstraling.

 

Veilige oversteek voor de wezels

Naast de groenstrook waarin de takkenrillen liggen loopt een sloot. Om deze barrière voor de wezels weg te nemen worden er ‘loopbruggen’ over de sloot geplaatst. Deze loopbruggen zijn  de stammen van de bomen die op het terrein worden omgezaagd. Vervolgens worden de boomstammen over de sloot geplaatst en vormen zo een natuurlijke brug voor de wezels en andere diersoorten. Een mooie win-win!