Natuurinclusief bouwen als nieuwe standaard

27 november 2019

Een brede coalitie van wetenschappers, natuurorganisaties, grote spelers in de bouw en het uitgebreide NL Greenlabel-partnernetwerk, heeft een brief aan minister Carola Schouten (LNV) en minister Stientje van Veldhoven (MenW) opgesteld. In deze brief dringen we er gezamenlijk op aan om natuurinclusief bouwen tot norm te verheffen. De overheid wordt gevraagd om hierin het initiatief te nemen en natuur als uitgangspunt voor een daadkrachtig beleid te nemen. Een oproep waar wij het als natuuraannemer roerend mee eens zijn, natuurinclusief bouwen moet de nieuwe standaard worden!

“Eigenlijk hangen we het liefst geen vleermuiskasten op”

Nu worden bij ruimtelijke ontwikkelingen vleermuiskasten opgehangen als mitigatie voor verblijfplaatsen die elders verloren gaan. Maar vleermuiskasten zijn veel minder geschikt als verblijfplaats dan ruimtes in gebouwen zoals de spouw, in daklagen of onder de dakpannen. Het ophangen van vleermuiskasten is dan ook geen goede vervanging voor een verloren verblijfplaats. Als bij alle nieuwbouw verblijfplaatsen van vleermuizen mee ontworpen worden, is het ophangen van vleermuiskasten helemaal niet meer nodig. Dat zou beteken dat gebouwbewonende vleermuissoorten als gewone dwergvleermuis, laatvlieger en meervleermuis veel minder onder druk staan. Daarom zouden we graag geen vleermuiskasten meer op willen hangen. Minder werk voor ons en meer ecologische waarde!

Wij zijn onderdeel van het ecosysteem

Natuur moet niet de toegevoegde waarde worden die iets een leuk plan maakt, maar de basis zijn van waaruit ontworpen wordt. Waarbij gewerkt wordt in samenwerking mét het ecosysteem in plaats tegen het ecosysteem in te werken. De mogelijkheden om natuurinclusief te bouwen zijn groot. Denk aan natuurdaken, verblijfplaatsen voor insecten, vleermuizen en vogels, natuurlijk vegetatie en autochtone bomen in de buitenruimte. In een tijd waarin de biodiversiteit en natuur onder druk staan moeten we er alles aan doen om het tij te keren. Daarbij zien wij een grote kans voor natuurinclusief bouwen als de nieuwe standaard. Wij werken er dagelijks aan mee!

Wilt u de brief aan Minister Schouten en minister Van Veldhoven lezen? Deze is te lezen via de website van NLGreenlabel.

 

- Afbeelding: Natuurpro -