Zoogdieren

Aanleg dassencompensatiegebied

De das is een diersoort die jarenlang door de mens is be- en verjaagd. Het zoogdier leeft en jaagt vooral ‘s nachts.

Voor de inrichting van een nieuw dassen compensatiegebied, bijvoorbeeld bij nieuwbouw of nieuwe infrastructuur, is het belangrijk dat alles aanwezig is voor de das om op deze locatie te kunnen (over)leven. Dassen zijn omnivoren en leven onder meer van regenwormen, larven en kevers, maar ook van peulen, zaden en fruit. Rijk kort gras met fruitbomen in het leefgebied faciliteert deze voedselbronnen. De rijke grond is aantrekkelijk voor de regenwormen en de korte vegetatie zorgt ervoor dat de das makkelijk bij de prooien kan.

Begin 2022 ging RANOX-partner Van Helvoirt Groenprojecten in Milheeze van start met de aanleg van een dassencompensatiegebied. Een foerageergebied van de lokale dassenpopulatie ging in Milheeze verloren door de winning van delfstoffen. De aanleg van het compensatiegebied van 3,1 ha. is in mei 2022 voltooid. RANOX-natuuraannemer voert hier ook het beheer uit.

Door op alle facetten van het dieet van de das in te spelen, richten we een robuust gebied in waarin de voedselkringlopen zoveel mogelijk gesloten zijn. Door de aanleg van fruitbomen, struwelen en bos heeft de das voldoende beschutting om zich door het gebied heen te verplaatsen. Naast voldoende voedsel, is er ook poel waar de dassen ongestoord kunnen drinken.

De grootte van het benodigde leefgebied hangt af van het voedselaanbod. Hoe minder voedsel er te vinden is, des te groter het territorium van de das moet zijn. In een nieuw aangelegd leefgebied is de bodemfauna vaak nog niet voldoende ontwikkeld. Om de voedselkringloop op gang te helpen en de hoeveelheid bodemfauna een boost te geven zijn in mei van dit jaar 90 kilogram wormen geënt. Het mengsel bestaat uit mengsels van roodworm (L. rubellus), mestworm (E. fetida) en dauworm (L. terrestris). De hoeveelheid en de soorten zijn gebaseerd op het artikel ‘Dassen en regenwormen’ opgesteld door J.J. Schröder in april 2021, gepubliceerd door Stichting Valouwe Natuur.

Dassen jagen bij voorkeur ’s nachts op regenwormen door ze op te ‘slurpen’ als de wormen bovengronds komen. Bij de enting zijn daarom vooral strooiselbewoners en pendelaars onder de regenwormen uitgezet, want die komen ’s nachts vaak bovengronds. Al met al een mooi project waar de das zijn gang kan gaan!

Dit bericht is een vervolg op het artikel: Bijzonder project: aanleg van ‘restaurant’ voor de das.

Foto gemaakt door Vincent van Zalinge