Vogels

Aanleg ijsvogelwand

Een mooi voorbeeld van onze expertise is het creëren van broedgelegenheid voor ijsvogels door het maken van een ijsvogelwand.

Een ijsvogel broedt graag in steile oevers.

Veel steile oevers zijn verdwenen door kanalisering van rivieren en beken. Ook de bestemmingsverandering van terreinen en de ontbossing van beekoevers zijn een oorzaak voor het verminderen van broedplaatsen. Met het maken van een ijsvogelwand helpen we bij het herstel van dit verlies aan broedplaatsen. Het plaatsen vergt de nodige kennis en specialisatie.

RANOX-natuuraannemer heeft die kennis in huis en borgt de ecologische kwaliteit door samen te werken met de ecologische adviesbureaus in het netwerk. Daarnaast is ook het onderhoud een belangrijke component, dit draagt bij aan een duurzame, toekomstbestendige voorziening.

In Almere heeft RANOX-Partner Koninklijke Ginkel Groep in opdracht van Dura Vermeer een ijsvogelwand aangelegd. Hierbij is voornamelijk inlands Robinia hardhout gebruikt hiervoor is samengewerkt met Ronald Vrijenhoef van Vrij in Hout uit Overberg. Ook is er leem verwerkt wat stevigheid biedt aan de wand en de ijsvogel kan hier goed in graven. De meerdere invliegopeningen van +- 10 cm doorsnee geven voldoende opties tot nestelen. Door de bevestigde takken waar de ijsvogels op kunnen zitten is er voldoende gelegenheid om vis te vangen. Leuk om te noemen is, dat hier laatst al een ijsvogel in de buurt is gezien.