Amfibieën

De groene grens

Het terugbrengen van waardevolle natuur in de groene grens.

Negen soorten orchideeën in de Groene Grens waarvan maar liefst vijf zeldzame! De ontwikkeling van deze nieuwe natuur is fascinerend. RANOX-partner Van de Haar werkte aan de aanleg van fase 1+2 van dit Veenendaalse natuurgebied.

10 jaar geleden lag hier nog een monocultuur aan gras en maisland, nu is het een enorm soortenrijk gebied met verschillende habitattypes. Door een variatie aan bijzondere omstandigheden voelen veel speciale soorten zich hier thuis. Denk aan de klokjesgentiaan, moeraskartelblad en parnassia. Ook de ijsvogel, koekoek, buizerd en lepelaar kun je hier vinden. Een kostbaar natuurgebied dus.

Uniek kalkmoeras
Door grondig bodemonderzoek ontdekten we een kalkrijke laag. Met het juiste graafwerk konden we zo ook de optimale omstandigheden voor een kalkmoeras creëren. Van dit bijzondere habitattype bestaat in Nederland naar schatting nog geen 10 hectare.

Naast het creëren van goede basisomstandigheden zijn verschillende faunavoorzieningen aangebracht zoals amfibieëntunnels, een oeverzwaluwwand en een faunatoren voor vogels en vleermuizen.

Gunstig voor amfibieën
De Groene Grens ligt tussen Ede en Veenendaal en had in de basis al veel potentie voor bijzondere vegetaties. Het aanpassen van werkzaamheden aan de aanwezige omstandigheden zorgt voor een snellere ontwikkeling van vegetaties. Bij aanleg is onder begeleiding van een ecoloog de bouwvoor afgegraven. De grond die vrijkwam is gebruikt als ophoging voor tuinen in Veenendaal-Oost.

Om gunstige omstandigheden te creëren voor amfibieën zijn er poelen aangelegd. Deze zijn onder een specifieke hoek afgegraven waarmee we rekening houden met de ecologische behoeften van deze soort. Door een ecoloog bij het gehele proces te laten aanhaken halen we meer uit de projecten en kun je kwalitatief waardevolle natuurgebieden creëren.

Wandelaars kunnen genieten van dit rijke stuk natuur vanaf vlonderpaden en half verharde paden die door het gebied zijn aangelegd. Zo kan iedereen de Groene Grens ontdekken met de vele plantensoorten en diersoorten die hier leven, groeien en bloeien.

Verder lezen:
Vroege Vogels ging op bezoek bij de Groene Grens
Stichting Mooi Binnenveld