Vogelkers verwijderen met paarden

13 november 2018

In sommige gebieden kunnen we, vanwege de kwetsbare soorten die in deze gebieden voorkomen, niet met zware machines in het bos werken. In Limburg hebben we recent in zo'n gebied gewerkt, waarbij we opslag van prunus en Amerikaanse eik uit het bos moesten halen. Dit hebben we gedaan met behulp van paarden omdat deze minder impact hebben op de aanwezige beschermde soorten. Projectleider Dennis van Hooren legt het uit in deze video:

https://www.youtube.com/watch?v=f020sK7x1lE