Gemeente Leeuwarden maakt werk van natuurlijke beheersing eikenprocessierups

14 juli 2020

Overlast van de eikenprocessierups inperken en tegelijkertijd biodiversiteitswinst behalen. In Leeuwarden gaan ze er voor. Op verschillende locaties in de gemeente is eikenprocessierups aangetroffen. Om de eikenprocessierups in toom te houden én aan de biodiversiteit te werken zet de gemeente Leeuwarden daarom in op natuurlijke beheersing.

Op een in 2016 aangeplante strook eiken is de eikenprocessierups ontdekt. Het is een locatie met potentieel een hoog ‘overlastgehalte’ vanwege nabijgelegen school, wandel- en fietspaden. Actie is dus vereist om problemen te voorkomen. De gemeente heeft RANOX natuuraannemer, in de vorm van partner ATKB/Buro Bakker, ingeschakeld om het probleem op te lossen en tegelijkertijd de biodiversiteit, op een duurzame manier, een flinke impuls te geven.

 

Inrichtingsplan voor meer biodiversiteit

De gemeente Leeuwarden heeft hoge ambities op het gebied van biodiversiteit. Daarom is er gekozen voor de natuurlijke beheersing van de eikenprocessierups. Voor het probleemgebied met jonge eiken wordt een inrichtingsplan gemaakt. Daarin staat welke natuurlijke vijanden er nu voorkomen, welke er ontbreken en wat er nodig is om meer leefgebied voor de (ontbrekende) natuurlijke vijanden te maken. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar grond van de gemeente, maar ook naar de buren. Zo komt er een compleet plan voor het probleemgebied.

Gereedschapskist voor de hele gemeente

Om de natuurlijke beheersing van de eikenprocessierups makkelijker uit te voeren, stellen we naast het inrichtingsplan, ook een algemene ‘gereedschapskist’ op.  In de gereedschapskist staat van alles beschreven: van hoe vaak je moet maaien tot en met het aanleggen van mantel-zoom vegetaties. Natuurlijk is het plan zo opgesteld dat het aansluit bij het bestaande groenbeheerplan.

Monitoring van biodiversiteit

Het effect van de maatregelen wordt door ons, in samenwerking met de gemeente en vrijwilligers, gemonitord. Daarbij letten we onder andere op het aantal nesten van de eikenprocessierups, predatiedruk en de bezetting van de nestkasten door mezen. Wij monitoren hierin specifiek het aantal parasitaire insecten (o.a. gaasvliegen en sluipwespen) en op de opkomst van verschillende plantensoorten. Daarmee wordt niet alleen de afname van de eikenprocessierups, maar ook de toename in biodiversiteit gemeten!