Hulp bij verbetering biodiversiteit

23 april 2024

Hulp bij verbetering biodiversiteit

Er gaat niets boven een groene en bloeiende openbare ruimte. Maar de realisatie daarvan kan een uitdaging zijn. Hoe brengen we wensen ten aanzien van biodiversiteit, welzijn van mensen en klimaatadaptatie bij elkaar? En wat mag het kosten?

Wilt u hulp bij dit proces? Lees dan wat RANOX voor u kan betekenen.

Klimaatadaptatie

Samen met u kijken we naar locaties waar de groenvoorziening kan worden ingericht of aangepast om de negatieve effecten van het veranderende klimaat te kunnen opvangen. Dan hoeft u niet gelijk aan een wadi te denken. Een vijftig meter lange heg kan bijvoorbeeld een grote hoeveelheid water bergen.  Er zijn meerdere opties die we graag met u bespreken.

Biodiversiteit

We beschikken over concrete gegevens die laten zien wat een bepaalde maatregel voor de biodiversiteit doet. Een heg is bijvoorbeeld een leefomgeving voor 1500  insecten, waaronder 20 vlindersoorten, en biedt aan 65 vogels en 20 zoogdieren een plaats om te schuilen, zich te voeden en zich voort te planten. Als we daar een bloemenrijke zoom aan toevoegen, kan de omgeving ruimte bieden aan enkele honderden plantensoorten. Maatregelen versterken elkaar, maar kunnen – afhankelijk van de beschikbare ruimte – ook afzonderlijk aangelegd worden.

Welzijn

Fluitende vogels, geurende bloemen en gras, de aanblik van natuur … Het zijn dingen waar iedereen zich prettig bij voelt. Iets minder bekend zijn het verkoelende effect van bomen, de opname van CO2 uit de lucht en de noodzaak van wateropvang. Deze zuiverende en bufferende effecten hebben een positieve impact op ons welbevinden. Groenvoorziening is een complex geheel dat een zorgvuldige voorbereiding verdient.

Kosten

Het is belangrijk om inzicht in de kosten te hebben. Dat geldt voor kosten van ontwerp en aanleg, maar zeker ook voor die van beheer. Er zijn verschillende mogelijkheden om tot efficiënte en kostenbesparende keuzes te komen zonder kwaliteit in te leveren. RANOX kan u hierover adviseren.

Goede informatie (communicatie)

Naast het plaatsen van informatieborden geven we ook rondleidingen aan bewoners en schoolklassen om het hoe en waarom van onze projecten te verduidelijken.  Zo kunnen we de verhalen achter de verschillende soorten kruiden en faunavoorzieningen vertellen en gaan de bermen, gazons, parken en natuurgebieden  weer leven voor de mensen.

Wanneer we een Heem-vegetatie inzaaien, wordt deze drie maal per jaar met de Heemapp gemonitord. De resultaten hiervan ontvangt u in een rapport. Ook houden we hiermee de vegetatie-ontwikkeling bij en kunnen we het beheer waar nodig aanpassen. Het rapport maakt het makkelijk om resultaten aan uw collega’s te laten zien.

Het ontwikkelen van een stabiele vegetatie kost tijd. We laten de natuur met wat begeleiding haar werk doen. Na de eenjarige kruiden zult u in de jaren daarna dan ook worden verrast door de twee- en meerjarige gewassen die met hun diepere wortels wel wat temperatuurschommelingen kunnen verdragen. Met verwilderingsbollen en schaduwminnende soorten kunt u – ook onder de bomen – het nectaraanbod in het voorjaar verder vergroten.

Planning

Bij projecten is een goede planning cruciaal. We denken met u mee om projecten zo goed mogelijk te laten verlopen. Maatregelen kunnen vaak alleen in een specifieke periode uitgevoerd worden, dus het is belangrijk om de uitvoerder tijdig bij uw plan te betrekken. Zo kunnen de werkzaamheden conform de Wet natuurbescherming worden gepland en loopt u zo min mogelijk vertraging op. Heeft u vragen over een project, neem gerust contact met ons op.

Foto gemaakt door Vincent van Zalinge