Natuurinclusieve woonwijk laat mens, dier en plant zich er thuis voelen

11 maart 2021

Een bomenlaan voor vleermuizen, tiny forest en zelfs een heus natuurpark. In Scherpenzeel is een duurzame, natuurinclusieve woonwijk verrezen: De Akkerwinde. Koninklijke Ginkel Groep (RANOX-partner) zorgde voor de gehele natuurlijke groeninrichting. Dit bijzondere project is verder gerealiseerd door het netwerk van Natuurpro. Hierbij hebben onder meer Heem, Buiting Advies en RANOX natuuraannemer samengewerkt.

De Akkerwinde is ruim opgezet en alle huizen zijn gasloos. De wijk staat op vroegere landbouwgrond, tot 2018 waren hier akkers te vinden. Dit betekent: een bodem rijk aan nutriënten. De focus van het project ligt op biodiversiteit en klimaatbestendigheid, en zeker ook: uitstraling, kleur en beleving.

Bomenlaan voor de vleermuis

Bij De Akkerwinde is een bomenlaan gecreëerd die dienst kan doen als vliegroute voor vleermuizen (de gewone dwergvleermuis). Uit vooronderzoek bleek: de locatie van de wijk bevindt zich tussen verschillende verblijfplaatsen en foerageergebieden. De verwachting is dat de vleermuizen straks via de bomenlaan gemakkelijk naar het bos, water en agrarisch gebied kunnen vliegen om te jagen.

Gevarieerd natuurpark

Achterin de wijk vind je een gevarieerd natuurpark. In het park zijn inheemse kruiden en grassen ingezaaid. De bodem is altijd aantrekkelijk geweest voor storingsonkruiden. Denk aan melde, bijvoet, zwarte nachtschade en doornappel. Deze zijn in de zomer van 2020 zoveel mogelijk verwijderd, door een vals zaaibed te creëren.

Ook is er reliëf aangebracht in het natuurpark. Verder zijn er faunavoorzieningen gecreëerd: zoals een takkenril voor de egel, een torenvalkkast en een ijsvogelwand. Voor het onderhoud in het natuurpark is gekozen voor extensief beheer: de ingezaaide kruidenvegetatie wordt hier één keer per jaar wordt gemaaid en geruimd. Zo kan de natuur zoveel mogelijk z’n gang gaan.

Watergangen tegen hittestress en wateroverlast

In en rondom De Akkerwinde zijn vele watergangen te vinden. Langs de natuurvriendelijke (schuine) oevers is er plek voor wilde bloemen en grassen. Denk aan echte valeriaan en moerasspirea. Voor het onderhoud betekent dat ook: er wordt minder vaak gemaaid én niet alles wordt in één keer gemaaid. Zo blijven er nog voldoende voedsel- en schuilmogelijkheden over voor insecten en kleine zoogdieren. De verschillende watergangen zorgen voor minder hittestress en minder wateroverlast.

Tiny forest: spelen en leren

In de wijk is er ook veel aandacht voor spelen en leren. Zo wordt er binnenkort een tiny forest aangelegd, ongeveer zo groot als een tennisbaan. Hier worden veel inheemse bomensoorten geplant en speeltoestellen neergezet. Het zal een plek zijn waar alle wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en leren over de natuur. Ook komt er een educatieve route door de wijk, met verschillende informatiepanelen met interessante weetjes.

Bekijk de foto-impressie

Dankzij de groeninrichting van de wijk krijgt de natuur een stimulans. We hopen dat iedereen zich hier straks helemaal thuis voelt: mensen (groot en klein), dieren en planten.

Benieuwd naar (de ontwikkeling van) De Akkerwinde? Bekijk de foto’s.