Terugblik kennissessie: educatieve wandeling natuurinclusieve nieuwbouwwijk

28 september 2021

Een kijkje nemen in een duurzame natuurinclusieve nieuwbouwwijk: deze kans lieten vele geïnteresseerden niet aan zich voorbijgaan. Op 3 september was het zover: een locatiebezoek aan De Akkerwinde in Scherpenzeel, tijdens een kennismiddag van RANOX natuuraannemer.  

Bewoners, geïnteresseerden uit de omgeving, ecologen en (beleids)medewerkers van de gemeente verzamelden zich bij De Akkerwinde voor een educatieve wandeling.

Bomenlaan, tiny forest en natuurpark

Eind 2020 is deze wijk in Scherpenzeel verrezen. RANOX-partner Koninklijke Ginkel Groep zorgde voor de gehele natuurlijke groeninrichting. RANOX-projectleider Bram van Schaffelaar vertelt: “We hebben bij De Akkerwinde onder meer een bomenlaan voor vleermuizen, tiny forest en zelfs een heus natuurpark ontwikkeld. De focus van het project ligt op biodiversiteit en klimaatbestendigheid, en zeker ook: uitstraling, kleur en beleving.”

Ontdekken, beleven en rondstruinen

Tijdens de sessie ging Bram in op de totstandkoming van De Akkerwinde, natuurinclusief bouwen en bewonersparticipatie. “We hebben in de wijk een educatieroute opgezet. Hier kom je van alles te weten over wat er te zien is, wat er groeit, bloeit en leeft. De route leidt onder meer langs een natuurspeelplaats en verschillende watergangen. Tijdens de rondleiding volgden we deze route ook. Daar kregen we veel leuke reacties op. Je merkt: de wijk nodigt echt uit tot ontdekken, beleven en rondstruinen. Voor jong en oud.”

Rijke bodem

De wijk staat op vroegere landbouwgrond, tot 2018 waren hier akkers te vinden. Dit betekent: een bodem rijk aan nutriënten. Er zijn vorig jaar inheemse kruiden en grassen ingezaaid. Tijdens de sessie kwam aan bod hoe de inheemse soortensamenstelling zich toch kan ontwikkelen op dit soort gronden bodems.

De eerste resultaten: de natuur kan z’n gang gaan

Onder meer het maaibeheer draagt hieraan bij. De ingezaaide kruidenvegetatie wordt één keer per jaar gemaaid en geruimd. Zo kan de natuur zoveel mogelijk z’n gang gaan. Voor sommige soorten is de ontwikkeling van de vegetatie al goed zichtbaar, vooral in het natuurpark. Er groeit nu onder meer volop duizendblad, rode klaver, echte kamille, grote klaproos en rapunzelklokje.

Volop soorten spotten

3 september was een ontzettend zomerse dag. “Met het mooie weer hadden we het geluk extra veel soorten te spotten. Zo hoorden we de ijsvogel. Die broedt in de buurt van de ijsvogelwand die we hebben geplaatst. Ook zagen we de gewone oeverlibel, het kleine koolwitje, het icarusblauwtje en de atalanta. We hebben eerder twee monitoringsrondes uitgevoerd. Toen hebben we ook onder meer de groene specht, torenvalk, buizerd en kleine watersalamander waargenomen. Deze eerste resultaten zijn zeker veelbelovend. Mooi om te zien dat de natuur een stimulans krijgt en mensen, dieren en planten zich hier thuis voelen.”

Bekijk een foto-impressie van de wijk