Beheercontract Bakelse Plassen verlengd

11 maart 2019

De afgelopen drie jaar beheerden we de diverse natuur van de Bakelse Plassen. Naar tevredenheid, want het beheercontract is met twee jaar verlengd. We gaan verder met een bijzondere, uitdagende opdracht, waarin niet de maatregel maar het resultaat leidend is.

De Bakelse Plassen bestaat uit een verzameling natuurterreinen die ingericht zijn als natuurcompensatie voor plaatselijke zandwinning. Het gebied is een mozaïek van oude zandwinplassen, bos, heide en natte schraallanden. In 2016 kregen we de opdracht om het natuurbeheer van de terreinen uit te voeren. Het beheercontract was voor drie jaar.

 

Kwaliteit is leidend

Er was een beheerplan, maar de beschreven werkzaamheden moesten op een creatieve manier worden uitgevoerd, vertelt onze projectleider Jaap Gijsbertsen. Niet de maatregelen zelf zijn leidend maar het eindresultaat. ‘Dat vraagt om maatwerk en een vinger aan de pols. Je kunt niet in je agenda zetten: op 1 mei maaien. Dat stemmen wij af op de resultaten van de monitoring die we uitvoeren: heeft het zaad van planten voldoende gezet, kan de fauna nu overleven?’

Uitdaging

‘Het vraagt een actiever betrokkenheid van mijn kant. Wat je doet, moet je onderbouwen. Ik vind deze manier van werken veel leuker’, zegt Jaap zonder twijfel. Tegelijkertijd wordt het werk gecompliceerder, omdat je ook met heel praktische zaken rekening moet houden zoals de beschikbaarheid van machines of het weer.

Ook in de offertefase is de werkwijze een uitdaging. De opdrachtgever vraagt een hoge natuurkwaliteit, maar verwacht een offerteprijs op maatregelen, legt hij uit. ‘We kunnen een prijs vragen voor het verwijderen van bomen, niet voor het ‘product’ heide. Als er straks ineens veel meer opslag groeit dan verwacht, is dat toch lastig.’

Blijk van vertrouwen

We mogen voor de komende beheerperiode aan de slag. Er zijn zelfs nieuwe gebieden bijgekomen. Wij zien het als een blijk van vertrouwen. Wat de werkwijze doet voor natuur is na drie jaar nog niet te onderbouwen, maar de terreinen ontwikkelen zich mooi, vindt hij. Bijzondere soorten als moerassprinkhaan, heikikker en moeraswolfsklauw hebben zich gevestigd en lijken in aantal toe te nemen.

 

Onze projectleider Jaap wil komende jaren vooral werken aan de versterking van populaties kwetsbare soorten als levendbarende hagedis, ontwikkeling van kruidenrijke vegetatie, maar ook aan tevredenheid van de omgeving. ‘Wij hadden een andere beheeraanpak dan de vorige beheerders. Daardoor kregen we in het begin heel veel vragen van omwonenden. Mensen maakten zich zorgen. Dat gaat nu veel beter. Bovendien hebben we veel kennis en ervaring opgedaan over het gebied: waar de kwetsbare soorten zitten, wat kwetsbare plekken zijn. Dat we weer een paar jaar op dezelfde manier door kan gaan, is in alle opzichten winst.’