Faunascherm beschermt kamsalamander tijdens bouw busbaan

29 juni 2018

In Anna’s Hoeve in Hilversum wordt een busbaan aangelegd. Om de beschermde kamsalamander buiten het bouwterrein te houden, plaatsten we vorige week een faunascherm.

Perfecte habitat

Anna’s Hoeve is een gevarieerd gebied met bos, hei en waterpoelen; een perfecte habitat voor de kamsalamander. Deze amfibie is dan ook veelvuldig te vinden in en rond de poelen. Om de kamsalamanders tijdens de bouw van de busbaan te beschermen, hebben we de bouwplaats afgeschermd met ruim een kilometer aan tijdelijk faunascherm. Ook andere kleine zoogdieren, reptielen en amfibieën profiteren hiervan.

 

Vier jaar

De amfibieschermen zijn 60 cm hoog en gaan 10 cm de grond in, zodat de kamsalamanders er niet onderdoor kunnen graven. Het tracé loopt vlak langs het spoor en de A27. De schermen kruisen ook een aantal bospaden in Anna’s Hoeve. Wandelaars moeten daarom tijdelijk een stukje omlopen. De faunaschermen blijven ongeveer vier jaar staan.

Mitigerende poel

In de winter van 2016-2017 legden wij al een nieuwe amfibieënpoel aan als mitigerende maatregel voor de bouw van de busbaan. Het was een uitdaging om bovenop een stuwwal water te krijgen en ook nog vast te houden. De bodem is bekleed met leem en er is water overgepompt uit een naastgelegen meertje. Het ondiepe water en de ruige beplanting zijn nu zeer in trek bij de kamsalamanders.