Heetwaterbestrijding van Japanse duizendknoop

29 mei 2018

De afgelopen anderhalf jaar hebben enkele aannemers in Nederland ervaring opgedaan met het bestrijden van Japanse duizendknoop met heet water. Onkruidbestrijding op verharding gebeurd al geruime tijd met heet water, voor bestrijding van Japanse duizendknoop is dit nieuw.

 

Bestrijdingsmethodes

Stichting ProBos heeft recentelijk praktijkproeven afgerond voor het bestrijden van Japanse Duizendknoop (download hier het rapport). Hierbij zijn zeven bestrijdingsmethoden op 120 locaties getest, bestrijding met heet water was hiervan geen onderdeel. Het meest effectief van de geteste methodes waren chemische methoden, uittrekken, afgraven en afdekken.

Heet water en uitsteken

 

De methode om Japanse duizendknoop af te maaien en vervolgens de wortels met heet water te injecteren is relatief nieuw. De ervaringen zijn echter positief: na zes behandelingen in een seizoen, is de bedekking van Japanse duizendknoop vaak rond de 30% afgenomen. Door dit enkele seizoenen uit te voeren en te combineren met het na verloop van tijd uitsteken van planten is het lokaal uitroeien van de soort zeer waarschijnlijk mogelijk.

Aanwezigheid van Japanse duizendknoop in april 2017 op een locatie in Utrecht:

Aanwezigheid van Japanse duizendknoop in november 2017 op dezelfde locatie, na zes behandelingen met heet water:

Op deze locatie is de intensiteit van de Japanse duizendknoop in een jaar aanzienlijk afgenomen.

Monitoring

RANOX natuuraannemer monitort de locaties waar het Japanse duizendknoop met heet water behandelt. Jaarlijks ziet de beheerder wat de resultaten zijn en wordt een keuze gemaakt hoe verder gewerkt wordt.

Proeflocaties gezocht: grote oppervlaktes

Voor grote oppervlaktes zijn er andere technieken waarschijnlijk tijdseffectiever dan het injecteren met een lans. Hier wil RANOX natuuraannemer graag ervaring mee opdoen en is daarvoor op zoek naar grotere oppervlaktes te bestrijden Japanse duizendknoop. Bent u beheerder met Japanse duizendknoop in een oppervlakte meer dan 100 m²? Neem dan contact met ons op!