Het belang van vleermuis bescherming

5 oktober 2023

De uitspraak van de Raad van State over het belang van een ecologisch onderzoek alvorens te isoleren heeft heel wat losgemaakt in onze maatschappij. Dat het meer kost om vleermuizen te beschermen, dan alleen hun aanwezigheid checken is duidelijk. Maar waarom en wat kunnen we daar aan doen?

Soort specifieke mitigatie

Ten eerste is niet elke vleermuis hetzelfde, de gewone dwergvleermuis is de laatvlieger niet. Ze stellen dan ook andere eisen aan hun verblijfsplaats. Daarnaast migreren ze door het jaar heen tussen hun vaste zomer-, winter-, paar- en kraamverblijfplaatsen. Het betekent dus niet dat, bij afwezigheid van de vleermuizen tijdens een fysieke check, de ruimte geen verblijfsplaats is. Het vergt dan ook kennis en expertise hier de juiste maatregelen te nemen.

Onderzoek afstemmen op praktijk

Aangezien vleermuizen in de meeste gevallen één tot hooguit 2 jongen per jaar krijgen zijn de gevolgen bij verlies van verblijfsplaatsen voor een populatie groot. Daarom is het belangrijk alternatieven te bieden voor instandhouding van deze soorten. Doordat onze ecologen en groenprofessionals nauw samen werken, kan RANOX-natuuraannemer naast onderzoek ook de uitvoer voor u verzorgen. Doordat onze uitvoerders ecologische kennis en ervaring hebben halen we een zo groot mogelijke ecologische kwaliteit.

Soorten Management Plan (SMP)

Om niet voor elk project een apart ecologisch onderzoek en ontheffingsaanvraag te moeten doen kan in de provincie Utrecht een gebiedsgerichte ontheffing verkregen worden door gemeenten. Deze gebiedsgerichte ontheffing draagt bij aan de versnelling van de woningbouw en de energietransitie. Gemeenten kunnen één onderzoek laten doen voor de hele gemeente en moeten hierbij een Soorten Management Plan (SMP) opstellen. De gemeente voorkomt hiermee dat inwoners veel kosten maken bij een renovatie.

Door dit in alle provincies beschikbaar te stellen kunnen isolatiewerkzaamheden hun doorgang vinden en tegelijkertijd zullen er alternatieve verblijfsplaatsen gerealiseerd worden voor de onder andere de vleermuizen.

RANOX in actie
RANOX in actie