“Ik vind het mooi het bewustzijn over natuur bij opdrachtgevers te vergroten”

15 februari 2022

Hij zit sinds 1 november helemaal op z’n plek, de 33-jarige Koen Hermans. Die datum begon hij als RANOX-projectleider bij RANOX-partner Jonkers hoveniers in Venlo. Zijn missie: projecten van bedrijven en andere partijen van a tot z begeleiden naar een goed ecologisch resultaat.

‘Gewoon’ hovenier zijn is een mooi vak, maar werken aan ecologisch waardevolle inrichting en groenbeheer is nóg mooier. Koen Hermans, geschoold in tuin- en landschapsmanagement, maakte daarom eind vorig jaar de overstap naar RANOX-partner Jonkers in Venlo. Hij is er projectleider met negen jaar praktijkervaring bij een groenaannemer op zak.

Steenuilenkast

Hij ziet de rijkdom aan planten- en diersoorten in Nederland achteruitgaan, en wil die trend graag helpen keren. Zoals in zijn eigen tuin, waar hij vorige week nog een steenuilkast ophing en waar pinksterbloem en muurvaren groeien. Maar ook in zijn werk wil hij verschil maken. “Bij RANOX staat ook de positieve bijdrage aan biodiversiteit voorop. Daarom ben ik er goed op mijn plek.”

 

Was je een kikker…

Koen:  “Ik vind het mooi om opdrachtgevers mee te nemen in hoe we een klus uitvoeren. Dat zorgt voor meer bewustwording over hoe het werkt in de natuur. Bijvoorbeeld dat je wel een voorziening voor een soort kunt maken, maar dat er méér nodig is. Denk aan voedsel in de buurt en een goeie verbinding naar andere gebieden. Iemand zei het laatst zo: was je zelf een kikker, dan keek je voor je je ergens vestigde óók of er wat te eten is en of je ergens kunt schuilen. Dat maakt meteen helder hoe het werkt.”

Positief profileren

De belangstelling van bedrijven en andere partijen om meer aan ecologie te doen groeit, merkt Koen. “Zij zijn op zoek wat ze voor de natuur kunnen betekenen. Soms doen ze dat omdat het gewoonweg BREEAM-punten oplevert of goed is voor de profilering. Dat is misschien niet erg, want wie er mee bezig is, wordt zich steeds meer bewust van soorten.”

Limburg

Koen heeft vanuit RANOX de regio Limburg onder zijn hoede, met Venlo als uitvalsbasis. Hij kent als geboren Limburger de typisch Limburgse landschappen met hun kenmerkende soorten. Hij werkt nu in Eygelshoven aan realisatie van faunaschermen op een terrein. “Die moeten amfibieën en reptielen uit het gebied houden tijdens renovatiewerkzaamheden. Dan heb je onze RANOX-expertise nodig om te weten hoe je goed te werk gaat en deze dieren zo min mogelijk verstoort.”

Koen is zelf geen soortenspecialist, zoals veel RANOX-collega’s.  “Ik weet wel aardig wat van alle soorten hoor,” lacht hij, “Ik kan daarom goed de brug slaan tussen opdrachtgevers en specialistische ecologen. Mijn ambitie is vooral om ervoor te zorgen dat de uitvoering van projecten succesvol verloopt.”

Wil je kennismaken met Koen Hermans, of heb je een vraag een hem? Koen is bereikbaar via Venlo@ranox.nl