Marters

22 november 2023

Ze worden niet veel gezien en als ze worden gezien is dat als verkeersslachtoffer langs de weg.
Toch vormt in Nederland de marterfamilie de grootste groep landroofdieren.

Regulatie muizen en ratten

Marters zijn erg belangrijk voor het reguleren van de muizen- en rattenpopulatie en eten daarnaast ook andere kleine prooidieren, zaden en noten.
Ze vervullen dus ongemerkt een belangrijke plaats in het ecosysteem. Een ecosysteem wat door menselijke activiteiten sterk is verarmd.

Interactie mens en marter

Door het weghalen van verbindingen tussen territoria zoals heggen, houtwallen en holle bomen zijn de marters veel geschikt leefgebied verloren. De verschillende opgaven die er liggen op het gebied van infrastructuur en woningbouw versterken dit probleem. Vooral de steenmarter leeft graag dicht bij de mensen, wat nogal eens tot overlast lijdt. Het is daarom belangrijk om te kijken hoe deze soort samen kan gaan met onze activiteiten. Alleen al het terugbrengen van verbindende landschapselementen als heggen en houtwallen en het laten staan van holle bomen kunnen het verschil maken.

Ontzorgen

Als RANOX-natuuraannemer zetten we ons in voor het leefgebied van marterachtigen. Of het nu gaat over de wezel of de das, graag ontzorgen we u, van ontheffing tot complete gebiedsinrichtingen met kunstburchten. Dit doen wij met kennis en ervaring uit de praktijk en in samenwerking met onze ecologen.

Webinar Marterachtigen

Op 5 december van 13.00-14.00 is het Webinar marterachtigen om meer te leren over marters als de Bunzing en de Das. Wilt u hier ook bij zijn? Meldt je hier aan: Webinar