Methodes bestrijding Aziatische Duizendknoop in beeld gebracht

10 juli 2023

Welke methode om Aziatische duizendknoop te bestrijden werkt het beste voor uw situatie? In samenwerking met Natuur & Ruimte - Invasieve Exoten hebben we een serie video's en een factsheet gemaakt over de bestrijding van Aziatische Duizendknopen. In deze video's leggen we de methodes uit, wanneer je deze het beste toe kan passen en hoe lang je deze methode toe moet passen om effect te zien. De factsheet geeft een totaaloverzicht van deze methodes. 

Video's Aziatische duizendknoopbestrijding

Onderstaande afspeellijst bevat de 8 gemaakt video's over Aziatische duizendknoopbestrijding.

Acht methodes onder de loep

In totaal hebben we acht methodes onder de loep genomen:

Factsheet: Effectieve bestrijding van Aziatische duizendknopen

Aziatische duizendknopen zijn invasieve exoten waarvan de bestrijding een lange adem vraagt. Aziatische duizendknopen hebben een sterke concurrentiekracht in verhouding tot inheemse vegetatie. Bovendien zijn Aziatische duizendknopen in
staat om schade toe te brengen aan gebouwen, infrastructuur, dijken en leidingen. In deze factsheet leest u meer over bewezen effectieve methoden van de bestrijding van Aziatische duizendknopen.

Lees meer in onze Factsheet ‘Effectieve bestrijding Aziatische duizendknopen‘ (PDF, 2.2 MB)

Methodes combineren

Vaak is één methode niet toereikend en is het nodig om meerdere methodes te combineren. Het is afhankelijk van hoeveel duizendknoop er staat en hoe snel het bestreden moet worden welke methodes toegepast moeten worden. De bestrijding van Aziatische duizendknopen blijft altijd maatwerk.

Wilt u meer weten over duizendknoopbestrijding? Op www.ranox.nl/duizendknoopbestrijding vindt u alle informatie, de factsheets over duizendknoopbestrijding en de video's!

Hulp nodig bij uw duizendknoop-uitdaging?

Kan u hulp gebruiken bij de bestrijding van Aziatische duizendknopen? We helpen u graag!