Nieuwe veldgids invasieve Exoten

22 februari 2024

Wat zijn invasieve exoten?

Invasieve exoten zijn soorten die van oorsprong niet in Nederland voorkwamen. Deze hebben hier minder natuurlijke vijanden en kunnen zich dus makkelijker verspreiden. Hun sterke groei verdringt de inheemse flora. Dit verlies van inheemse soorten bedreigt de biodiversiteit en verstoort cruciale functies in ecosystemen, zoals het bieden van voedsel en schuilplaatsen, en het reguleren van populaties. Daarnaast brengen sommige invasieve exoten grote schade toe aan funderingen, wegen, kabels en leidingen door hun krachtige wortelstelsel.

Gezondheid

Invasieve exoten kunnen ook negatieve gezondheidseffecten hebben, zoals allergische reacties en de verspreiding van ziekteverwekkers. Het is daarom belangrijk om bewust te zijn van deze risico's en passende voorzorgsmaatregelen te nemen bij het omgaan met deze soorten.

Veldgids invasieve Exoten

De negatieve gevolgen van invasieve soorten willen we graag voorkomen, daarom is het goed om verspreiding tegen te gaan en deze soorten zoveel mogelijk te bestrijden. Daarbij helpt de nieuwe “veldgids invasieve exoten” opgesteld door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit in samenwerking met Naturalis Biodiversity Centre en Staatsbosbeheer. Bij gebruik van deze gids is het makkelijker de soorten te herkennen en daarvan een melding te maken, zodat verspreiding kan worden voorkomen.

Wat doe je als je een invasieve exoot op je terrein hebt staan?

We nemen u mee in de bestrijding van de Japanse duizendknoop waar wij vaak bij betrokken zijn.

Bestrijding van de Japanse duizendknoop kan op meerdere manieren, afhankelijk van de uitgangssituatie.
In veel gevallen werken wij met de Roots Reset® methode van Soilwise. Hiermee word het plantaardige CleaRoot®-granulaat de bodem ingebracht waarna deze luchtdicht wordt afgesloten. Door de ontstane anaerobe omstandigheden breken de kiemkrachtige wortelstokken af. Een erg effectieve methode.

In sommige gevallen is het uitgraven van het hele wortelstelsel en het zeven van de uitgegraven grond alvorens deze terug te storten een oplossing. De keuze voor wat past in uw situatie hangt af van verschillende factoren zoals tijd, derde partijen, beschermde natuur, budget etc. Daarom wordt er soms voor niet één maar meerdere oplossingen gekozen. Andere methodes waar je aan kan denken zijn:

  • Het uitputten van de wortels door vaak te maaien in het groeiseizoen. Dit zal wel enkele jaren moeten worden volgehouden.
  • Het injecteren met heet water
  • Uitsteken met een wortelriek
  • Begrazing

Lokale overheden, natuurorganisaties en wetenschappers werken samen om de dreiging van invasieve exoten aan te pakken. Naast actieve bestrijding maken we gebruik van ecologische detectiehonden die plantenwortels kunnen opsporen, waardoor we besmetting van werkgebieden voorkomen en verdere verspreiding tegengaan.

Kennis en bewustwording

Ook zijn wij betrokken bij onderzoek naar deze soorten en blijven op de hoogte van recente ontwikkelingen. De veldgids, ontwikkeld door de Voedsel en Warenautoriteit, Staatsbosbeheer en Naturalis Biodiversity Centre, helpt bij het herkennen van invasieve exoten. Bewustwording en het bevorderen van het gebruik van inheemse planten worden gestimuleerd om verdere verspreiding te voorkomen. Gezamenlijke actie is van essentieel belang voor het beschermen van onze natuurlijke omgeving.

Vragen over bestrijding van de Japanse Duizendknoop? Neem contact met ons op:

info@ranox.nl

085 75 00 600