Plaatsing 3,5 km faunascherm rond Natuurbrug De Mortelen

22 maart 2018

Op dit moment leggen we de laatste hand aan een omvangrijk faunascherm rond de toekomstige Natuurbrug de Mortelen. Deze natuurbrug komt ten noorden van Best te liggen en zal de drukke spoorlijn tussen Den Bosch en Eindhoven overbruggen. Het faunascherm zorgt ervoor dat er tijdens de bouw van de natuurbrug geen schade wordt veroorzaakt aan beschermde diersoorten.

Schade aan beschermde soorten tijdens de bouw voorkomen

De natuurbrug is bedoeld voor groot wild, zoals dassen, reeën en edelherten, maar het faunascherm moet vooral reptielen en amfibieën beschermen. In het projectgebied komen onder andere de kamsalamander, poelkikker, levendbarende hagedis en hazelworm voor. Omdat deze dieren onder de Wet natuurbescherming vallen, is de opdrachtgever Prorail verplicht om tijdens de werkzaamheden maatregelen te treffen die schade aan deze diersoorten voorkomen.

 

Weggevangen en uitgezet

Twee jaar geleden plaatsten weal een faunascherm rondom de toekomstige bouwplaats. De medewerkers van adviesbureau Regelink Ecologie & Landschap hebben de aanwezige amfibieën en reptielen toen weggevangen en weer uitgezet in geschikt leefgebied direct buiten het plangebied. Er zijn toen ook vleermuiskasten geplaatst voor de gewone dwergvleermuis.

Tijdelijke maatregel

Op dit moment worden de wegen die naar het plangebied toe leiden afgeschermd. Deze tijdelijke maatregel moet voorkomen dat de zware machines en vrachtwagens onderweg dieren aanrijden. Langs de toegangsweg door het bos en de ventweg langs het spoor staat in totaal maar liefst 3,5 kilometer aan faunascherm. De bouw van de natuurbrug begint over een paar maanden en zal naar verwachting anderhalf jaar duren. Als alle werkzaamheden klaar zijn, worden de faunaschermen weer verwijderd. De ecologische begeleiding van de aanleg van de faunaschermen wordt gedaan door Ecologica. Ecologica is als ecologisch adviesbureau een van de partners van RANOX.

 

Belangrijke schakel in het Groene Woud

Het projectgebied ligt midden in het Groene Woud, een Nationaal Landschap van ongeveer 35.000 hectare in het hart van de provincie Noord-Brabant. Het is een gevarieerd landschap met bos, hei, beken en kleinschalig cultuurlandschap. Deze variatie vormt de basis voor een zeer grote biodiversiteit. Natuurbrug de Mortelen verbindt de kernnatuurgebieden Kampina, de Mortelen, de Scheeken en het Dommeldal en vormt dus een belangrijke schakel in het Groene Woud.   

Amfibieënscherm