Praktijkproef Duizendknoopbestrijding met anaerobe bacteriën

14 juni 2019

Duizendknoopbestrijding via de wortels: een nieuw spoor

Recent hebben we een praktijkproef gestart met het bestrijden van duizendknoop met anaerobe bacteriën met Roots Reset. We verwachten met deze methode binnen een groeiseizoen succesvol Japanse Duizendknoop te kunnen bestrijden, waarbij bacteriën vanuit de grond de wortels aanvallen.

 

Op de proeflocatie “De Keijenberg” in Wageningen groeit Japanse duizendknoop die bestreden moet worden. Als start van de praktijkproef is de Japanse duizendknoop afgemaaid. Na het afmaaien wordt het CleaRoot-granulaat uitgestrooid en in de bodem gefreesd. De proeflocatie is vervolgens nat gemaakt en afgedekt met een extreem zuurstof-werende folie. Zo worden de omstandigheden gecreëerd voor anaerobe verbranding.

Bodem tijdelijk zonder zuurstof

CleaRoot voedt specifieke microben die al in de bodem aanwezig zijn. Hierdoor groeien deze microben snel en verbruiken ze alle beschikbare zuurstof in de grond. Binnen twee dagen is het zuurstofniveau gedaald tot minder dan één procent. Door afwezigheid van zuurstof vindt verdere fermentatie plaats. Dit proces is schadelijk voor de wortels van invasieven; de wortels sterven binnen zes maanden af. De wortels verkleuren donker richting houtskool en sterven af. De afdekking met zuurstofdichte folie is nodig om luchtzuurstof buiten te houden.

 

Roots Reset zorgt ervoor dat de biodiversiteit van nuttige microben in de bodem toeneemt. Dit maakt de bodem weer vitaal en weerbaar voor een gezonde groei van nieuwe aanplant zonder invasieven.

Bodem anaeroob maken

De proef is gebaseerd op de goede resultaten van eerste testen in 2018. De Roots Reset-methode is ontwikkeld om grondgebonden ziekten aan te pakken. Hierbij wordt de bodem tijdelijk volledig anaeroob gemaakt om ziekten uit te kunnen bannen. Deze methode is ook getest op de invasieve exoot knolcyperus. Zowel in labexperimenten als veldproeven is een bestrijding van nagenoeg 100% gehaald.

De methode is in 2018 in een gecontroleerde omgeving uitgevoerd met Japanse duizendknoop. Daarbij is alle Japanse duizendknoop vernietigd. Met de praktijkproef wordt de systematiek nu getest ‘in het veld’.

Eerste metingen veelbelovend

De eerste metingen laten zien dat de anaerobe omstandigheden steeds gunstiger worden. Een paar dagen na de start van de proef was het percentage zuurstof in de bodem gedaald naar 0,3% en het percentage koolstofdioxide gestegen naar 18%.

Na vijf maanden wordt de folie van de proeflocatie verwijderd. Dan wordt bekeken of de duizendknoop volledig afgestorven is.

Effecten op het bodemleven ook onderzocht

Vóór het afdekken zijn bodemmonsters genomen van de locatie om te bepalen wat voor bodemleven er aanwezig is.

 

Zes maanden na het verwijderen van de folie zullen opnieuw bodemmonsters genomen worden om te kijken wat de invloed van de proef op het bodemleven is. Eerdere onderzoeken uit Amerika naar deze methode hebben al laten zien dat bodemleven, na toepassing van de Roots Reset, weer terugkomt.

Japanse duizendknoop bestrijden binnen één groeiseizoen

Wanneer de proef succesvol blijkt zou dit de eerste methode zijn waarmee Japanse duizendknoop volledig bestreden kan worden binnen één groeiseizoen, zonder dat er grond hoeft worden afgevoerd. Wanneer de resultaten van de proef bekend zijn zullen we deze uiteraard delen.

De proef voor de bestrijding van Japanse duizendknoop met anaerobe bacteriën wordt uitgevoerd met een aantal partnerorganisaties. De proef wordt gedaan in samenwerking met Van de Haar Groep, Datura Molecular Solutions, Soilwise, Stichting Probos en de Provincie Gelderland.

Deze pagina is geüpdatet in februari 2022.