RANOX draagt bij aan meer biodiversiteit in de gemeente Asten!

29 februari 2024

Onze partner Jonkers mag een bijdrage leveren aan het vergroten van de biodiversiteit in de Gemeente Asten!

In het pilotproject aan de Heesakkerweg zijn onder andere een keverbroedstoof en bijenheuvels aangelegd. De keverbroedstoof bestaande uit half ingegraven dood hout gecombineerd met houtsnippers, biedt een plek aan vele keversoorten, de bijenheuvels een nestplaats voor de zandbij. In de bermen zijn kruidenrijke vegetaties ingezaaid onder het Heem concept op basis van gedegen bodemonderzoek uitgevoerd door Natuurpro partner De Schoonste Lusthof.

Uiteraard mogen takkenrillen niet ontbreken als schuilplaats van lokale fauna, waaronder kleine zoogdieren, vogels en insecten. Daarnaast zijn er inheemse bomen en bosplantsoenen aangeplant.

Met dit project zet de gemeente Asten een stap naar een mooiere, meer biodiverse leefomgeving, wat niet alleen gunstig is voor de natuur, maar ook de gezondheid en het welzijn van haar inwoners ten goede komt.

Een recent opgenomen filmpje voor de lokale tv biedt een kijkje in dit project.

Bekijk hier de opname: Biodiversiteitsproject gemeente Asten