RANOX natuuraannemer Limburg creëert veilige plek voor vleermuizen en vogels

9 februari 2021

Een veilige plek creëren voor verschillende soorten: daarom is het pand van RANOX natuuraannemer Limburg (onderdeel van Jonkers hoveniers Venlo) vorige maand voorzien van nestkasten voor de gewone dwergvleermuis, de huismus en de koolmees. 

 

Projectleider Koen Beumers vertelt: "Ons pand bestaat voornamelijk uit stalen beplating. Daardoor zijn er voor de gewone dwergvleermuis weinig plekjes om weg te kruipen, zoals in open stootvoegen of onder dakranden. Het gebouw heeft wel een gunstige ligging voor deze soort: er is voldoende afwisseling en beschutting om veilig te kunnen foerageren. Door vleermuiskasten op te hangen willen we graag zomerverblijven mogelijk maken."

Ook hangen er nu nestkasten voor de koolmees en de huismus. "Zeker de huismus is in de laatste 20 jaar sterk in aantal afgenomen. Er is zelfs sprake van een 50% landelijke afname van broedparen. Daarom willen wij de huismus kansen bieden om veilig te kunnen broeden op ons terrein."