RANOX-partner Van de Haar ontwikkelt heide voor zandhagedis

14 december 2022

RANOX-partner Van de Haar Groep legt in de omgeving van Wolfheze heide aan voor zandhagedissen. Eerst moet voedselrijke grond worden verwijderd. Ervaring met het precies afgraven van bodemlagen komt daarbij goed van pas.

Op de plek van een oude houtzagerij in Wolfheze zijn plannen voor een nieuwe woonwijk. Nu leven er zandhagedissen. Voor deze zandhagedissen moet eerst een nieuw geschikt gebied ter compensatie worden ingericht.

Dat gebied werd iets verderop gevonden: zo’n 1,3 hectare. Een perceel dat grenst aan de heide en het bos, en daarom veel potentie heeft. Behalve zandhagedissen zullen ook ringslangen en hazelwormen zich thuis voelen in het gebied.

Afgraven op het oog vraagt expertise

De inrichting van het gebied luistert nauw. Zandhagedissen zijn vooral aan heide gebonden. Om heidevegetatie te kunnen ontwikkelen is schrale grond nodig. Het perceel heeft echter een rijke toplaag. Die toplaag is soms 40 en soms 60 centimeter diep. Afgraven is maatwerk, waarbij uitvoerder en ecoloog op het oog zoeken naar de schrale laag. Uitvoerders van RANOX weten precies tot welke laag ze moeten afgraven: niet te veel en niet te weinig. Te weinig afgraven, en de grond is niet schraal genoeg. Te veel afgraven, en je verwijdert ook de nuttige zadenbank uit de bodem.

Kennis over de juiste vegetatie

Van de Haar is Heem-partner, en kan daardoor kennis over inheemse vegetaties optimaal inzetten. Heem kijkt altijd heel goed naar omstandigheden ter plaatse: de bodem, de omgeving. Heem stelde voor dit gebied een passend mengsel voor schrale droge heideterreinen samen, met onder meer struikhei en pijpenstrootje. Een inheemse vegetatie die goed kan groeien in dit gebied, bijdraagt aan de biodiversiteit en aansluit bij het omliggende bos- en heidelandschap.

Puntjes op de i

Om het nieuwe gebied helemaal af te maken legt Van de Haar ook nog broeihopen voor ringslangen  aan, net als stobbenwallen, stammen en bremstruwelen als beschutting voor dieren in het gebied. Ecologen zullen de zandhagedissen op het bouwterrein afvangen en overzetten voordat de bouw van start gaat.

Het ontwerp van het terrein is van Faunus Nature Creations.  Natuurinclusief doet de ecologische begeleiding.

Foto's: Guy Ackermans