Terugblik kennissessie: (ecologisch) bermbeheer

18 oktober 2021

Wat is ecologisch berm- en maaibeheer? Welke keuzes maak je en wat levert het gemeenten eigenlijk op? Op 21 september ontdekten verschillende geïnteresseerden er alles over tijdens een kennisochtend van RANOX-partners Heem, Koninklijke Ginkel Groep en Buiting Advies.

Deze partners vallen ook allen onder het netwerk van Natuurpro. Natuurtechnisch adviseur Gert-Jan Koopman van Natuurpro en projectleider ecologie Elmar Prins van Buiting Advies gaven tijdens de kennissessie handvatten om effectief kruidenrijke bermen te realiseren. De focus lag op: praktische uitvoerbaarheid en realisme. Wat werkt er (niet) bij welk type berm, en hoe brengen we dat in kaart?

Bermbeheerplan specifiek voor een gemeente

We gingen daarnaast in op de ontwikkeling van een bermbeheerplan inclusief bermbeheerviewer, met kwaliteitseisen voor het beheer en onderhoud. Dit gebeurt met een bermtype-indeling, specifiek vastgesteld voor een gemeente. Bij de ontwikkeling van het bermbeheerplan is naast verhoging van biodiversiteit altijd aandacht voor de praktische aspecten en de kosten.

Geslaagd

De aanwezigen waren onder andere Jonkers Hoveniers, ecologisch onderzoeksbureau ATKB en de gemeenten Veenendaal en Wijdemeren. We kijken terug op een geslaagde dag.

Bloeiende Bonte Berm