Toch bouwen ondanks nestelende buizerd

8 augustus 2023

Toch bouwen zonder vertraging, ondanks nestelende buizerd

Door de woningnood is er grote behoefte aan nieuwbouw in Nederland. Hierdoor komen wij als mens in aanraking met het leefgebied van beschermde soorten. Hoe kan uw project dan toch vlot doorgang vinden?

Buizerdmanden in Bergeijk

De buizerd is een van de meest voorkomende roofvogels in Nederland en is overal te zien, zelfs aan de randen van grote steden. De meeste buizerds tref je aan in halfopen landschappen met weilanden, houtwallen en bosjes waar veel voedsel beschikbaar is. Om te weten of er een overtreding zal worden begaan is onderzoek nodig. Hiervoor werken wij samen met ecologen die aangesloten zijn in ons NatuurPro-netwerk. Aan de hand van het onderzoek worden de te nemen maatregelen bepaald. Hierbij kijken we naar de gehele inrichting van het leefgebied en welke functionele eenheden aanwezig zijn.

Onze opdrachtgever heeft voor de bouw van 220 woningen in de directe omgeving van een buizerdnest de verplichting tot het uitvoeren van mitigerende maatregelen. Zo heeft RANOX-natuuraannemer in de nabijheid van het nieuwbouwproject, in de gemeente Bergeijk, twee vervangende nestlocaties gerealiseerd door twee buizerdmanden te plaatsen. Door met expertise en oog voor kwaliteit deze op de juiste manier én plek te plaatsen zorgen wij ervoor dat de buizerd in de buurt van nieuwbouw kan blijven broeden en wonen.

Foto header: by kenny goossen on Unsplash

Foto's galerij: van Helvoirt groenprojecten