Webinar Amfibieën

26 februari 2024

Webinar Amfibieën- Trapsgewijs naar bescherming

Bij ons volgende Webinar op 12 maart staan de amfibieën centraal. Deze dieren hebben een boeiende leefwijze en komen op allerlei plekken voor. Alle soorten hebben een divers leefgebied nodig, maar verschillen in hun specifieke wensen.

Johan Zwanenburg, werkzaam bij Ecologica, gaat in op de leefwijze en ecologie van amfibieën, de aandachtspunten en kansen bij beheer en terreininrichting. Ook vertelt hij over een onderzoek naar de kamsalamander.

Na een korte vragenronde gaat Raymond Creemers van RAVON in op de 'puttenproblematiek'. De padden en andere amfibieën trekken alweer massaal van winterverblijfsplaats naar wateren om zich voort te planten. Veel dieren belanden tijdens die trek helaas in rioolputten. Raymond vertelt over de nieuwe innovatie: de amfibieën trap. Waar moet je op letten en waar plaats je die?

Wanneer: 12 maart van 13.00-14.00 uur.

Programma:
13.00-13.05 opening door Marjolein van Essen hierin wordt een inleiding gedaan van het Webinar en worden de sprekers kort voorgesteld.

13.05-13.25 Johan Zwanenburg algemene inleiding amfibieën en neemt u mee in de praktische toepassing in project Kamsalamander Oeffeltermeent.

13.25- 13.30 vragenronde

13.30-13.50 Raymond Creemers verteld over de innovatie, ontwikkeling en praktische toepassing van de amfibieën trap.

13.50-14.00 vragen en afsluiting.

Heeft u een specifieke vraag m.b.t. amfibieën? Mail deze voor vrijdag 1 maart naar info@ranox.nl zodat wij deze wellicht in het Webinar mee kunnen nemen!

Meld je hier aan!