Werken in kwetsbaar natuurgebied: met kabelbaan Schoorlse Duinen uit

8 mei 2023

Werken in kwetsbaar natuurgebied vraagt om een zorgvuldige en specialistische aanpak. Daarom vroeg Staatsbosbeheer RANOX-partner HOEK om uitgezaaide dennen te verwijderen uit de Schoorlse Duinen. Zodat de duinen weer kunnen stuiven en inheemse soorten er weer volop de kans krijgen om te groeien. Het werk gebeurde onder meer met een kabelbaan.

Soortenrijkdom behouden

De duinen behoren tot de soortenrijkste gebieden in Nederland. De vegetatie, en daarvan afhankelijke soorten, staan door verzuring als gevolg van stikstofdepositie onder druk. Met het verwijderen van uitgezaaide dennen kan de onmisbare duindynamiek weer worden teruggebracht.

Oorspronkelijke plantensoorten zijn voor hun groei afhankelijk van verstuiving. Dennen en hun wortels houden zand vast. Hierdoor wordt de bovenlaag te zuur voor de bijzondere inheemse beplanting. Door de dennen, inclusief naalden, weg te halen, wordt verdere verzuring voorkomen.

Werkwijze in kwetsbaar gebied

Bij dit type werk is de kwetsbare ondergrond het uitgangspunt geweest voor het plan van aanpak:

  • Er werd gewerkt zonder grote machines, zodat de verstoring minimaal is. Zo bleef de torenvalk in het gebied actief en kon de paarvorming van de veldleeuweriken gewoon doorgaan.
  • Werken zonder grote machines voorkomt ook het maken van diepe sporen. Hierdoor bleven mineralen in het gebied. En bleven doelsoorten zoals heide en bijzondere korstmossen, waaronder de heidelucifer, onbeschadigd.
  • Door te werken met katrollen en contragewicht kon er zelfs materiaal uit de kuilen via kabels vervoerd worden. Bijzonder effectief dus, en met een minimale CO2-uitstoot.

RANOX werkt voor de natuur

Nieuwsgierig naar de duurzame aanpak in de Schoorlse Duinen? Bekijk de video, waarin te zien is hoe de dennen via een kabelbaan worden verplaatst.

Heeft u ook een project waarvan u wilt dat het wordt uitgevoerd met respect voor de natuur? Neem contact op met RANOX natuuraannemer.