Zó creëren we ecologische meerwaarde voor uw project: een praktijkvoorbeeld

11 oktober 2021

RANOX natuuraannemer maakt natuurprojecten met ecologische meerwaarde. In elk project werken we volgens onze vijf kernwaarden. Hiermee kunnen wij het maximale betekenen voor uw project én de natuur. Wij leggen u graag uit hoe dat zit. Dit illustreren we graag met een recent project: de natuurinclusieve nieuwbouwwijk De Akkerwinde in Scherpenzeel.

Een bomenlaan voor vleermuizen, tiny forest en zelfs een heus natuurpark: voor De Akkerwinde realiseerden we de gehele groeninrichting. Hoe zit het bij dit project met onze vijf kernwaarden? U ontdekt het in dit artikel.

1. We realiseren ecologisch resultaat

RANOX natuuraannemer wil de ecologische waarde in Nederland verhogen: dat zien we als ecologisch resultaat. Daarom zijn we bij onze natuurprojecten betrokken van A tot Z: van plan en advies tot de uitvoering en monitoring.

In al onze projecten is er een belangrijke vraag: op welke soorten richten we ons? Bij De Akkerwinde is ons ecologisch vooronderzoek leidend geweest voor de soortkeuzes. Zo komt de ijsvogel voor in de directe omgeving. Ook hebben we de juiste locatie voor het natuurpark onderzocht, zodat zoveel mogelijk soorten hiervan kunnen profiteren. We kozen voor faunavoorzieningen zoals (torenvalk)kasten en takkenrillen. Ook hierbij hielden we weer de juiste locatie in gedachten, denk hierbij bijvoorbeeld aan de juiste invliegopening.

Ook ontwikkelen we bij projecten een plan van aanpak voor het onderhoud: denk hierbij aan gefaseerd maaien en het verwijderen van kritische soorten. Zodat we de ecologische waarde uiteindelijk zo optimaal mogelijk krijgen.

 

2. We kiezen de beste manier van uitvoeren

Elk project vraagt om maatwerk. We besteden veel aandacht aan de voorbereiding en de juiste manier van uitvoeren. Zo kiezen we voor duurzame materialen. Bij De Akkerwinde hebben we bijvoorbeeld veel gewerkt met robinia hout (ook wel Europees hardhout). Dit is één van de meest duurzame houtsoorten.

We zorgen ervoor dat onze uitvoeringswerkzaamheden zo min mogelijk verstoring van een gebied opleveren. We houden altijd rekening met de aanwezige fauna. Zo werken we buiten het broedseizoen.

3. We werken samen met de opdrachtgever

Samen met de opdrachtgever gaan we de samenwerking aan, voor een succesvol project. We staan voor goede communicatie. We maken vooraf in overleg een plan van aanpak. We bespreken alle ontwerpen en brengen de exacte locatie in kaart. Samen met de opdrachtgever bespreken we: waarom kiezen we voor deze stappen, waarom is dit belangrijk voor de ecologie? Wat zijn de specifieke wensen?

Ook tussentijds houden we de vinger aan de pols: verloopt het project naar wens, is er bijsturing nodig? En hoe gaan we verder ná de uitvoering?

Als de opdrachtgever dit wenst, kan hij (tijdens de uitvoering) een kijkje nemen op locatie of mee op veldbezoek. Zo was tijdens een rondleiding door De Akkerwinde voor inwoners en andere geïnteresseerden de gemeente Scherpenzeel ook aanwezig.

4. De projectleiding is in handen van ecologen

Bij RANOX natuuraannemer is de projectleiding op het gebied van ecologisch resultaat in handen van een ecoloog. De adviezen van onze ecologen (uit vooronderzoeken) zijn leidend voor het ontwerp en de planvorming. Dit zorgt ervoor dat we het ecologisch resultaat altijd scherp in het oog blijven houden.

Tijdens het project ‘De Akkerwinde’ lag de projectleiding in handen van RANOX-partner de Koninklijke Ginkel Groep, in samenwerking met (eveneens partner) ecologisch adviesbureau Buiting Advies.

 

5. We hebben natuurbeheerders met ecologische kennis in uitvoering

Onze ecologische kennis combineren we met de kunde en ervaring uit de aannemerij. We maken de juiste vertaalslag: hoe maken we een praktisch uitvoerbaar plan waarvan de ecologie maximaal profiteert? Juist de details zijn bepalend voor het ecologisch functioneren. Door ook de uitvoering, monitoring en het onderhoud op ons te nemen, zorgen we ervoor dat deze details goed worden uitgewerkt.

Bij De Akkerwinde zorgden we bijvoorbeeld voor zorgvuldig grondwerk met een kraan op rupsbanden en wierpen we reliëf op. Ook bewerkten we de grond in de zomer licht voor een zo’n schoon mogelijk zaaibed.

Meer informatie?

Meer weten over wat wij doen en hoe wij werken? Ontdek het op onze website. Wilt u samen met ons werken voor natuur? Neem dan contact met ons op.