Amfibieën langs het spoor

Ook die prachtige poelkikker in je werkgebied? Voorkom dat deze negatieve gevolgen ondervind van je werkzaamheden!

ProRail wilde de spoorwegovergang aan de Hogeweg in Den Horn aanpassen. In verband met de aanwezigheid van beschermde poelkikkers in het werkgebied, is RANOX-partner Verhoeve Groen gevraagd mitigerende maatregelen uit te voeren. Ze plaatsten daarom amfibieënschermen rondom de terreindelen waar gewerkt moest gaan worden. Het is belangrijk dit te doen om te voorkomen dat deze dieren verstoord of verwond raken door de werkzaamheden. Door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is een Wnb ontheffing verleend voor de werkzaamheden.

In de zomer van 2022 is er circa 1125m amfibiescherm geplaatst, daarnaast is op 9 plekken een sloot dichtgezet met fijnmazig doek om te voorkomen dat de poelkikkers nog via sloten het werkgebied in kunnen komen.

Toen het scherm en de doeken op hun plek stonden zijn wij de amfibieën en vissen uit het werkgebied gaan vangen, hierbij is gebruik gemaakt van vangemmers, deze zijn dagelijks geleegd en daarnaast zijn op de meest gunstige momenten diverse vangrondes gedaan.

De door onze ecoloog gevangen amfibieën en vissen zijn in een vooraf met de RVO afgesproken spoorsloot buiten het werkgebied weer uitgezet. Hier is de poelkikker buiten de invloedsfeer van de werkzaamheden.

Na diverse vangrondes hebben wij het terrein ecologisch vrij gegeven en kon de aannemer aan de slag met het aanpassen van de spoorwegovergang.