Natuurontwikkeling Melksteeg fase 2

Natuurcompensatie project

In 2023 heeft RANOX-partner Koninklijke Ginkel Groep de aanleg van fase 1 van Melksteeg uitgevoerd en afgerond. Dit jaar mogen we beginnen aan fase 2! Dit natuurcompensatie project, in opdracht van de gemeente Amersfoort, wordt uitgevoerd in samenwerking met verschillende Natuurpro-partners:

Er zal in deze fase in totaal 16 hectare nieuwe natuur worden gerealiseerd. Hoe dat eruitgaat zien leest u hieronder:

Wild heterogeen plantverband
Op het project zullen 20.000 inheemse bomen worden geplant volgens het wild heterogeen plantverband ontwikkeld door Natuurpro-partner Buiting.

Ontwikkeling vochtig hooiland
Naast het ontwikkelen van bos zal ook meer dan 4 hectare vochtig hooiland worden ontwikkelt waarbij de nadruk ligt op het verschralen en vernatten van het huidige maaiveld waardoor gebiedseigen soorten als Echte koekoeksbloem, Dotterbloem en wellicht zelfs Orchideeƫn zich weer spontaan kunnen vestigen.

Leefgebied Das
Het gebied zal een grote ecologische rol vervullen als natuurverbindingszone tussen de bosgebieden van de Heuvelrug en de polders langs de Eem en is daarmee een zeer geschikt habitat voor soorten als de das maar ook de vleermuis en uil waarvoor kasten worden geplaatst.

Recreatie
Ook aan de recreant is gedacht. In de toekomst zal deze nieuwe natuur toegankelijk worden voor wandelaars via een klompenpad en verschillende bruggetjes. Langs de route kunt u op een bankje genieten van deze prachtige natuur of uw kennis verrijken met de geplaatste informatiepanelen. Al met al een divers gebied waarin vele soorten een thuis zullen vinden.

 

Hieronder ziet u agrarisch cultuurlandschap wat omgevormd zal worden naar een prachtig divers ecosysteem: