Heem brengt natuur dichtbij

Met de aanleg van Heem-vegetaties faciliteren wij, naast esthetisch waardevolle bermen ook insecten als bijen en vlinders.

Inheemse kruidenvegetatie

Bij een inheemse kruidenvegetatie hoort een verhaal, omgevingsfactoren en historie spelen hierin een rol. De planten die wij inzaaien kwamen hier vroeger al voor. We doen hiermee recht aan de eigenheid van het gebied en bieden daarnaast een leefomgeving voor onze insecten, vogels en kleine zoogdieren, zoals egels.

Deze insecten hebben we nodig voor de bestuiving van ons voedsel en helpen vogels bij de bestrijding van muggen en  de eikenprocessierups.

Wij werken voor het ontwikkelen van de Heem vegetaties samen met Natuurpro-partners Heem-brengt natuur dichtbij en bodem expert Job Claushuis van de Schoonste Lusthof.

RANOX-Natuuraannemer verzorgt aanleg, beheer en monitoring. Door de soortenkennis van onze medewerkers en monitoring passen wij ons beheer aan op de situatie en maaien wij bij voorkeur maar één keer in het jaar.

Monitoring

Om een toekomstbestendige vegetatie te ontwikkelen is het beheer in de eerste 3-5 jaar cruciaal. Daarom monitoren wij met de Heem-app. Hiermee verzamelen we data van alle waargenomen soorten inclusief de bedekking.

De opdrachtgever krijgt toegang tot een digitale omgeving waar u data van monitoring en bijbehorende data kunt bekijken zoals:

  • de levensvorm van de plant
  • het voorkomen in welk floradistrict
  • standplaatsomschrijving
  • zeldzaamheid

Communicatie & Educatie

Wij vinden educatie en voorlichting erg belangrijk. Daarom nemen we regelmatig bewoners mee tijdens een monitoringsronde, vertellen schoolklassen over de vegetatie en plaatsen info-panelen bij de projecten. Daarnaast plaatsen wij ook insectenhotels om insecten te faciliteren in nestgelegenheid en het bewustzijn van mensen te vergroten.