Amfibieën

Het hele jaar door voeren wij mitigerende maatregelen uit voor verschillende opdrachtgevers. Ondanks dat de redenen uiteenlopend zijn, hebben we hetzelfde doel: de bescherming van de aanwezige doelsoorten.

Effectieve bescherming

Amfibieënschermen zijn een effectieve manier om te voorkomen dat amfibieën en reptielen schade ondervinden van werkzaamheden of overreden worden. Wanneer in een plangebied beschermde reptielen en amfibieënsoorten aanwezig zijn biedt een goed geplaatst amfibieënscherm uitkomst.

Aanleg amfibieënpoel

Poelen zijn van levensbelang voor amfibieën. Daarnaast creëer je een hotspot voor waterplanten, vele soorten insecten en kleine zoogdieren.

Ecologische begeleiding

De aanleg van een poel vergt deskundigheid en de uitvoering zal per situatie en doelsoort verschillen. Wij werken dan ook altijd samen met een ecoloog en bij de uitvoering van de projecten heeft een natuurbeheerder met ecologische kennis de leiding.

Natuurcompensatie

Bij natuurcompensatie kan het maken van een poel niet alleen de verschillende flora en fauna een plek bieden maar ook bijdragen aan klimaatopgaves als waterberging en natuurlijke buffering.

Natuurvriendelijke oever

Voor amfibieën is de oever een belangrijke plek. Het maken van een onderwaterbeschoeiing is daarom van belang. Hierdoor blijft uitwisseling van water mogelijk.

Ecosysteemdiensten

Blauwe infrastructuur is een wezenlijk onderdeel van Nederland en heeft naast het vervoeren van water vele andere ecosysteem functies zoals buffering, habitat, grondstoffen als maaisel en riet, regulering etc.

Juiste aanleg

Natuurvriendelijke oevers vergen een ander soort beschoeiing en aanleg dan de reguliere oever. Bij de juiste aanleg bieden deze natuurvriendelijke oevers een waardevolle bijdrage aan een gezonde leefomgeving.