Japanse duizendknoop bestrijding

Over de Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop is een invasieve exoot. 

Het woekerende ondergrondse, soms meterslange, wortelstelsel bevat reservestoffen, waardoor de Japanse duizendknoop telkens opnieuw vanuit de wortelstokken uitgroeit. Een klein stukje wortel of stengel kan een volwaardige, metershoge plant worden.

De plant verdringt inheemse soorten en brengt zo schade toe op ecologisch gebied. Maar ook, afhankelijk van de locatie, aan kabels, leidingen, gebouwen, wegen en dijklichamen. Uit testen is gebleken dat de plant bij licht en luchtdicht afdekken na zes jaar nog steeds weet te overleven. De groeikracht is enorm.

Ecologische detectiehond

De problemen die de Japanse duizendknoop met zich meebrengt zijn niet van de een op andere dag opgelost. Schoon werken is essentieel, hiermee voorkomen we dat deze exoot zich door mens of machine verder verspreidt. Zo zetten we detectiehonden Bruce en Bliss in om bijvoorbeeld gebruikte machines en materialen te controleren op resten. Met name het monitoren op resterende levensvatbare wortels en nabehandelen van de locatie zijn essentieel voor de kwaliteit van het eindresultaat.

Locatie specifieke aanpak

Het bestrijden van de Japanse duizendknoop houdt vele beleidsmakers bezig en is een complex verhaal. Op basis van ervaringen, proeven, kennisdeling en expertise zoeken we naar de beste manier van bestrijden. Elke situatie heeft een verscheidenheid aan randvoorwaarden zoals tijd, derde partijen, beschermde natuur, budget en vraagt om een locatie specifieke aanpak. Vaak biedt een combinatie van methoden een meerwaarde voor biodiversiteit en een lagere CO₂ uitstoot.

Goed advies is het halve werk daarom hebben RANOX partners ervaren adviseurs in huis. Deze ondersteunen opdrachtgevers zoals gemeenten en aannemers en kan ieder project in Nederland de aandacht en kwaliteitscontroles krijgen die het verdient.

Bestrijdingsmethode

Omdat elke situatie om een eigen aanpak vraagt gebruiken we verschillende bestrijdingsmethodes waaronder Roots Reset®.

Roots Reset® is een bewezen effectieve methode om invasieven zoals Japanse duizendknoop volledig en op een biologische manier te bestrijden. Roots Reset® kan zowel op de groeiplaats zelf (in-situ) alsook op afgegraven grond besmet met Japanse duizendknoop (in-depot) in worden gezet.

Roots Reset® is een gepatenteerde methode die ontwikkeld is door Soilwise uit Wageningen.

Meerwaarde

De toegevoegde waarde van Roots Reset® is tweeledig. Door de bodem te verrijken met het plantaardige CleaRoot®-granulaat en daarna zuurstofdicht af te dekken, breken de wortels van de schadelijke invasieven af. Tegelijkertijd herstelt de biodiversiteit van de bodem, waardoor de bodem vitaal wordt. Zodra Roots Reset® is afgerond, kunt u direct nieuwe aanplant aanbrengen.

Over Roots Reset®

  • Bewezen volledige bestrijding Japanse duizendknoop
  • 100% biologisch en plantaardig
  • Milieuvriendelijk, géén chemische middelen en géén intensief gebruik van energie
  • Gemakkelijk toe te passen, géén afgraving en afvoer van grote hoeveelheden grond nodig
  • Snelle doorlooptijd naar een gezonde bodem zonder invasieve exoten
  • Lage kosten in vergelijking met andere methoden
  • Specifieke aanpak mogelijk voor bijna elke situatie, zowel in-situ alsook in-depot
  • Herstel van bodemgezondheid en biodiversiteit