Zoogdieren

Wij richten gebieden in voor verschillende soorten zoogdieren als onder andere marters, egels en vleermuizen.

Takkenril maken

Een takkenril of takkenwal biedt beschutting en bescherming voor kleine zoogdieren als de egel, wezels en muizen. Het kan fungeren als een migratieroute tussen verschillende leefgebieden. Dit vergroot daarmee ook de instandhouding van deze vaak bedreigde en beschermde soorten.

Daarnaast is het een duurzame verwerking van snoeiafval in het landschap. Het dode hout biedt ook plaats voor kevers, torren, schimmels, vlinders en vogels. Kortom creëren we met deze ingreep een levend ecosysteem.

Vleesmuiskasten

Juridisch bent u bij een verbouwing of renovatie verplicht tot het doen van een quickscan. Hiermee wordt de aanwezigheid van soorten als de vleermuis in kaart gebracht. Wanneer aanwezigheid niet uitgesloten kan worden is aanvullend onderzoek nodig.

Een nieuwe tool is het Soorten Management Plan laten maken. Dit is een gebiedsgericht onderzoek waardoor voor desbetreffend gebied een generieke ontheffing kan worden aangevraagd. Met een generieke ontheffing kunnen aparte werkzaamheden in het gebied zijn doorgang vinden zonder afzonderlijk onderzoek te moeten doen. Dit scheelt veel tijd en geld. Ook kunnen maatregelen gebied breed worden genomen waardoor ze ecologisch meer effectiviteit zullen hebben.

Wij voeren de mitigerende maatregelen voorgeschreven in het SMP uit en vervullen een verbindende rol tussen opdrachtgever, bevoegd gezag, ecoloog en bewoners. Bij gebiedsgerichte aanpak komt in de praktijk meer kijken dan alleen een onderzoek uitvoeren. Omdat de onderzoeken hele wijken kunnen omvatten zal het voor komen dat de te voeren mitigerende maatregelen ook bij particulieren moeten worden uitgevoerd.  Communicatie naar de bewoners is daarom essentieel. Wij nemen dit serieus en denken met u mee in de uitvoer.