Zoogdieren

Wij richten gebieden in voor verschillende soorten zoogdieren zoals marters, egels en vleermuizen.

Takkenril maken

Een takkenril of takkenwal biedt beschutting en bescherming voor kleine zoogdieren als de egel, wezels en muizen. Het kan fungeren als een migratieroute tussen verschillende leefgebieden. Dit vergroot daarmee ook de instandhouding van deze vaak bedreigde en beschermde soorten.

Daarnaast zijn takkenrillen een duurzame verwerking van snoeiafval in het landschap. Het dode hout biedt ook plaats voor kevers, torren, schimmels, vlinders en vogels. Kortom creëren we een levend ecosysteem.

Vleesmuiskasten

Juridisch bent u bij een verbouwing of renovatie verplicht tot het doen van een QuickScan. Hiermee wordt de aanwezigheid van soorten als de vleermuis in kaart gebracht. Wanneer aanwezigheid niet uitgesloten kan worden is aanvullend onderzoek nodig.

Een nieuwe tool is het Soorten Management Plan laten maken. Dit is een gebiedsgericht onderzoek waardoor voor desbetreffend gebied een generieke ontheffing kan worden aangevraagd. Met een generieke ontheffing kunnen aparte werkzaamheden in het gebied zijn doorgang vinden zonder afzonderlijk onderzoek te moeten doen.

Wij denken met u mee en vervullen daarbij een verbindende rol tussen opdrachtgever, bevoegd gezag, ecoloog en bewoners. Daarnaast kunnen wij ook de uitvoering doen en ontzorgen in de communicatie naar de bewoners.